Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 februari, 2010

Provvalsresultatet är offentligt!

I måndags på vårt fullmäktigegruppmöte presenterades resultatet från vårt provval. Med ett valdeltagande på 242 medlemmar (49 % av det totala medlemsantalet i Ängelholmskretsen) är provvalet ett starkt rådgivande underlag för den kommande kommunfullmäktigelistan.

Föga förvånande (men ändock glädjande!) fick vårt kommunalråd, Åsa Herbst, en överlägsen förstaplacering. Därefter följer Socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist. Detta ger ett starkt mandat för att de ska kunna fortsätta det arbete som de utfört under den pågående mandatperioden i kommunstyrelsen och de två ”tunga” nämnderna.

På plats fyra och fem återfinns Ingvar Eriksson och Anna Mörée, ytterligare två duktiga politiker med tunga uppdrag i bland annat kommunfullmäktiges presidium och som vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Min plats på listan blev nummer sex och detta är jag mycket, mycket nöjd med. Förra gången fick jag en plats runt nummer 30, fast då som mycket mer okänd i den moderata kretsen. Framför allt visar detta att många uppmärksammat det arbete jag lagt ner under mandatperioden med insändare och debattartiklar (se bland annat här), fullmäktigeinlägg och frågor. Jag tackar för förtroendet och ser fram emot den kommande valrörelsen som närmar sig med stormsteg!

Moderaterna i Ängelholm skriver om provvalsresultatet här och har även lagt upp den kompletta listan.

Ta ställning och dela artikeln