Nu måste dubbelspåret på Västkustbanan bli klart (GP 16/2)