Var finns långsiktigheten i Socialdemokraternas politik?