Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 april, 2014

Var finns långsiktigheten i Socialdemokraternas politik?

BrittMarie Hansson (S) skriver den 30 mars om att Socialdemokraterna går till val på att stoppa den föreslagna förlängningen av Klippanvägen över Rönneå. Det är mycketolyckligt att Socialdemokraterna fortsätter motverka ett långsiktigt hållbart trafiksystem i centrala Ängelholm. Syftet med förlängningen av Klippanvägen är att möjliggöra framtida utveckling av Scantomten och stationsområdet, koppla staden närmare havet, avlasta centrumtrafiken och förbättra stadsmiljön. Vi vill skapa mer utrymme för människor i centrum genom att lyfta bort trafiken från Nybrogatan/Skolgatan och Järnvägsgatan. Då kan vi åstadkomma en mer attraktiv stad för alla där stadsparken och Storgatan kan komma mer till sin rätt och användas för fler mötesplatser. Samtidigt skapas ett trafiksystem som kanfungera över tid och möjliggöra stadens framtida utveckling.

Socialdemokraterna har historiskt tagit stort ansvar och varit drivande i att utveckla samhället. Som samhällsbärande parti har dess företrädare stått upp för vikten av att byggandet av samhället måste hänga ihop. Med detta i minne är det beklagligt att BrittMarie Hansson (S) både vill äta kakan och ha den kvar i frågan om stadens utveckling. Den 23 februari uttalar hon sig i NST om att hon vill bebygga och utveckla området kring stationen med nya bostäder och ett nytt badhus, men inte ett ord nämns om hur hon vill skapa en fungerande trafiklösning för denna del av staden. Alliansen står upp för att förlängningen av Klippanvägen behövs. Vi vill fortsätta utveckla vår kommun, men då behövs trovärdiga och långsiktiga trafiklösningar som faktiskt löser de problem som identifierats.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Liss Böcker Sellgren (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande
Lennart Engström (KD), gruppledare

Ta ställning och dela artikeln