Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 januari, 2015

Varför far Lars Nyander (S) med osanning? (NST 27/1)

Svar till Lars Nyander (S) och Marianne Larsson angående ny bro till sjukhusområdet.

Kommunstyrelsens nye ordförande hävdar i ett insändarsvar den 11 januari att Socialdemokraterna ”hade ingen kännedom om denna bro förrän sent 2014”. Det är direkt felaktigt.

Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (Nyander var själv med och röstade om ärendet den 19 december 2011) har hanterat och fattat demokratiska beslut om avtalet mellan Hälsostaden och Ängelholms kommun gällande ny bro till sjukhusområdet. Den som vill läsa avtalet eller se beslutsgången kan hos kommunen begära ut handlingarna som finns i ärendet (diarienummer 2010/96). Att Lars Nyander (S) far med osanning om detta kan endast bero på två saker: antingen är han dåligt påläst eller så vill han medvetet misstänkliggöra och svartmåla den tidigare majoriteten.

Nyander (S) ondgör sig över avtalets utformning (eftersom han inte kostnadsfritt kan riva upp det). När två parter tecknar avtal skrivs villkor in som skyddar dem. För mig är det viktigt att kommunen är en trovärdig avtalspartner, oavsett vilka partier som styr och vilka beslut de fattar. Jag kommer att fortsätta hävda vikten av seriöst avtalsskrivande, även om jag inte håller med i eventuella beslut som (S) kan fatta som grund för avtalen.

Varför vill då Lars Nyander (S) misstänkliggöra och svartmåla? Antagligen beror det på att verkligheten håller på att hinna ikapp Socialdemokraterna. De lovade saker i valet de visste att de inte kunde hålla och nu måste de hitta någon att skylla på.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln