Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 maj, 2015

Därför röstar vi på ett eget förslag i kväll

Treklövern-ledareI förra veckan kommenterade jag Socialdemokraternas framtidsförklaring. Tyvärr lämnade den lite att önska. Treklövern kommer därför att på kvällens sammanträde lägga fram ett eget förslag till framtidsförklaring. Nedan förklarar Treklöverns gruppledare bakgrunden till detta.

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj framlade Socialdemokraterna sitt förslag till framtidsförklaring för Ängelholms kommun. Treklövern valde vid det tillfället att avstå från att delta i beslutet i avvaktan på kommunfullmäktige. Framtidsförklaring som form infördes av Alliansen som övergripande politiskt ramverk/idéinriktning och ligger till grund för Ängelholms kommuns målarbete inom samtliga nämnder och därmed även dess verksamheter.

Det gör antagandet av en framtidsförklaring till ett av de viktigaste politiska besluten under mandatperioden, i viss mån viktigare än de budgetar som läggs under samma tid. Den viljeinriktning som framtidsförklaringen stakar ut anslår tonen för i vilken riktning Ängelholm ska utvecklas den kommande mandatperioden. I ett sådant beslut är det rimligt att alla partier var för sig eller i parlamentariska samarbeten lägger fram sina egna visioner och därefter underställer dem kommunfullmäktiges beslut.

Vi kan konstatera att den Socialdemokratiska framtidsförklaringen är ganska allmänt hållen och ger få svar i viktiga strategiska frågor. En övergripande politisk viljeinriktning bör ge vägledning i det målarbete som ska genomföras för kommande år. Här anser vi att det nya styret misslyckats.

Socialdemokraterna har dessutom valt att styra i minoritet utan stadigvarande politisk samverkan med andra partier. Denna S-minoritet är därmed inte den största minoriteten i kommunfullmäktige: det är Treklövern. Att partier eller partikonstellationer styr i minoritet är i sig inget konstigt, men det bygger på att det inför varje politiskt beslut skapas ett parlamentariskt underlag som antingen är i majoritet eller i största minoritet. Så tycks inte ha skett i utarbetandet av Socialdemokraternas framtidsförklaring.

Mot denna bakgrund väljer därför Treklövern att lägga fram ett eget förslag till övergripande mål- och idédokument för mandatperioden 2015-2018.

Treklövern föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att anta Treklöverns förslag till framtidsförklaring 2015-2018

Läs förslaget här!

Ta ställning och dela artikeln