En stark opposition för Ängelholms bästa (NST 23/5)