Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 juni, 2015

Ett ovärdigt hattande (NST 8/6)

Vintern 2014 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut i stor politisk enighet om ett konstverk i samband med firandet av Ängelholms 500-årsjubileum. Beslutet togs efter två års brett och seriöst arbete i nämnden. Endast S var emot.

Konstverket var tänkt att bli ett minnesmärke över Ängelholms historia och över märkesåret 2016. Något som skapade stolthet för Ängelholm och något att samla nuvarande och kommande generationer ängelholmare kring. Inriktningen var tydlig, men samtidigt öppen för konstnärlig frihet och kreativitet. Platsen var Tingstorget. Det konstnärliga intrycket var markbunden konst – tillgänglig för alla. Inriktningen var att fånga Ängelholms själ.

Så tog Socialdemokraterna makten i Ängelholms kommun. Då var det uppenbarligen viktigt att visa politisk makt och riva upp tidigare beslut. Detta trots en retorik som talade om samarbete och vikten av bred politisk förankring.

Platsen ansågs vara fel. Det konstnärliga uttrycket var fel. EP hävdade felaktigt att pengarna inte fanns i budgeten. Vad ville då S och EP ha istället? Vi fick inget svar.

Två månader senare återkommer styret med ett förslag som innebär samma plats, samma pengar, dock utan en tydlig önskan om vilket konstnärligt uttryck konstverket ska ha. Två månader av viktig tid för att förverkliga projektet har gått till spillo i en ren maktdemonstration. S och EP:s förslag blev till slut likvärdigt det tidigare, men mindre tydligt och med mindre utrymme för konstnärlig frihet.

S och EP:s hattande i frågan var alltså onödigt. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att kortsiktiga segrar och viljan att tvunget få sin vilja igenom är viktigare än den breda politiska samsyn S talat så varmt om. Konstverket riskerar nu att antingen inte blir klart till jubileumsdagen 2016 eller i värsta fall blir ett hastverk.

Det är inte ett värdigt sätt att minnas Ängelholms historia.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Ta ställning och dela artikeln