Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 april, 2016

Vad tycker du om Ängelholm?

PRESSMEDDELANDE 2016-04-28

POLITIKUTVECKLING. Nya Moderaterna vill veta vad ängelholmarna tycker om sin kommun. Vilka politiska frågor är viktigast just nu och vilka framtida frågor har störst betydelse för att Ängelholm ska bli en än bättre kommun att leva i?

Moderaterna i Ängelholm påbörjar nu nästa del i det förnyelsearbete som påbörjats efter valförlusten 2014. Under 2016 kommer Moderaterna genomföra ett omfattande projekt med syfte att uppdatera och utveckla partiets politik inom flera viktiga områden.

Politikutvecklingsprojektet kommer bedrivas i flera delprojekt som ska resultera i politiska förslag till Moderaternas årsmöte våren 2017. Förslagen kommer därefter ligga till grund för det moderata valprogrammet inför nästa mandatperiod.

I dag påbörjas arbetet genom att en enkät tillgängliggörs på internet. Det är den inledande samtalsdelen av projektet som går ut på att inhämta underlag, kommentarer och synpunkter från ängelholmarna. I enkäten kan medborgarna göra sin röst hörd och tala om vilka politiska områden och specifika ärenden/frågor som är viktigast för dem just nu och i framtiden.

– Moderaterna arbetar för att göra Ängelholms kommun till en bättre plats att leva på. Nu påbörjar vi ett omfattande projekt för att förnya vår politik och ta fram nya förslag för nästa mandatperiod. Målet är att kunna ge ängelholmarna bättre svar och därmed återuppbygga förtroendet för Moderaterna som regeringsbärande parti i Ängelholm, säger oppositionsrådet Robin Holmberg (M).

Enkäten finns från och med i dag tillgänglig på Ängelholmsmoderaternas hemsida eller på följande direktlänk: http://goo.gl/forms/QcMzMu26by

Mer information:
Robin Holmberg, projektledare

Ta ställning och dela artikeln