Så vill vi skapa Sveriges bästa företagsklimat (NST 10/6)