Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 september, 2016

Hur mycket ska ett kommunalråd få tänja på sanningen?

I dagens Lokaltidningen Ängelholm (Halvtid i politiken) skrivs det om vad partierna åstadkommit halvvägs i mandatperioden. Jag reagerar kraftigt på de uttalanden som kommmunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) gör i artikeln, framförallt rörande det tidigare förslaget om Klippanvägens förlängning. Hur mycket ska ett kommunalråd får tänja på sanningen?

”Vi fick ta över ett underskott”

Vilket underskott? Kommunens ekonomi var i balans under vårt styre och har så varit alla de senaste åren. Det fanns visserligen ett ordentligt underskott inom socialnämndens verksamheter, men detta balanserades av att andra verksamheter i kommunen gjorde överskott. Socialnämndens tidigare underskott har inte heller på något sätt försvunnit. Istället har socialdemokraterna under sin regeringstid täckt underskottet genom att dra ner på skolan och på så sätt balansera välfärdsnämndens resultat. Detta trots en socialdemokratisk skattehöjning på 25 öre för 2015.

”Vi har även stoppat Moderaternas förslag om en förlängning av Klippanvägen, vi tycker inte att det ska gå en motorväg genom staden.”

Det stämmer att S stoppat Alliansens förslag om Klippanvägens förlängning. Jag accepterar att frågan är politiskt död. Jag tycker dock det är anmärkningsvärt kommunstyrelsens ordförande tänjer på sanningen och väljer att beskriva förslaget som en ”motorväg genom staden”. Förslaget handlade om skapa en ny trafikled med en stadsgata med 40 km/h i hastighetsbegränsning och gång- och cykelvägar (GC) på båda sidor av vägen. Inte någon motorväg!

”De har bjudits in till budgetsamtal, men de har lagt upp sitt eget spel. De vill inte kompromissa.”

Vi klargjorde redan förra mandatperioden när vi satt i majoritet att vi tycker det är rimligt att majoritet och opposition gör sina egna budgetar. Vi bjöds in förra året, men tackade nej med hänvisning till detta. I år har vi inte bjudits in. Att kalla oppositionens arbete med att ta fram en budget för ett ”spel” är vanvördigt.

”Vi släpper igenom deras motioner”

Det är helt enkelt inte sant. Det har hänt flera gånger att Socialdemokraterna velat avslå våra motioner men där vi genom argumentation i KS och KF kunnat få bifall. Det är även så att S några gånger vänt ”under galgen” då de insett att de kommer förlora voteringen. Motioner där vi vunnit voteringar: motion om giftfri kommun, motion om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron, motion angående familjerådgivningscheck, motion om skolinsatser för särskilt begåvade barn.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att Lars Nyander (S) försöker tona ner att de har ett svagt minoritetsstyre som har svårt att få igenom sin politik. Kommunstyrelsens ordförande drar sig inte för att tänja på sanningen. Att de dessutom förlorat omröstningen om mandatperiodens visionsdokument så att Treklöverns framtidsförklaring vann kommenterar han inte ens…

Ta ställning och dela artikeln