Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Bengt Sävström (S) angående Ängelholm 500 år