Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 oktober, 2016

Nu måste de nya parkeringsreglerna utvärderas

Att Ängelholms kommun infört nya parkeringsregler kan inte ha undgått någon. Många är de som i media, sociala medier, i kommunens synpunktshantering och i samtal med oss politiskt aktiva vittnat om det upplevda kaoset. Det är människor som börjat ta bilen till jobbet eftersom de av förklarliga skäl inte kan vara hemma och flytta bilen. Ängelholmare som betalar för månadskort och som sen inte har någon plats att parkera bilen på. Lärare på gymnasieskolan som istället för att ägna kraft och energi åt att utbilda våra ungdomar istället måste stressa runt på morgonen för att försöka hitta en plats.

Med anledning av den situation många vittnar om anser jag att Ängelholms kommun måste agera i två angelägna frågor:

1. Kommunen måste ta ett halvt kliv tillbaka och göra en seriös utvärdering av de nya parkeringsreglerna. Har de nya parkeringsreglerna fått önskade effekter? Om nej, vilka justeringar behöver göras för att få rätsida på situationen? Hur har cityhandeln påverkats?

Att parkeringen inte upplevs fungera i människors vardag är naturligtvis mycket allvarligt. Men frågan är om det inte långsiktigt är mycket mer allvarligt att det inte finns något tydligt politiskt ansvar för trafik- och parkeringsfrågorna. I dagens NST vittnar kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) och myndighetsnämndens ordförande Lars-Olle Tuvesson (S) om att de inte heller vet vem som har det politiska ansvaret för parkeringarna.

2. Jag menar att ansvarsfrågan bör klarläggas så snart som möjligt. Är det kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden som har ansvaret? Om det inte tydligt är definierat i nuvarande reglemente bör ett ärende om justering av den politiska organisationen lyftas omgående! Politiken kan inte avhända sig ansvaret till en tjänsteman – det behövs politisk styrning i för ängelholmarna angelägna frågor.

NST: Betalar för p-plats som inte finns

NST: Ansvaret har fallit mellan stolarna

Ta ställning och dela artikeln