Interpellation till Lars Nyander (S) angående vägprojekts påverkan på handel och näringsliv