Interpellation angående utredning av strandberedningens förslag till komplementåtgärder, exempelvis vågbrytare