Brev till regionstyrelsen med anledning av Ängelholms sjukhus