Denna nyhet är mer än 3 år gammal

1 november, 2017

Kommentar till NST:s artikel om köpet av Kronoskogen och Nybroskogen

Jag drar mig allt som oftast för att kommentera vår lokala tidning NST:s journalistik. Jag inser att det kan vara svårt att exakt återge vad som sagts i en intervjusituation och att kommunikation är svårt – mottagare och avsändare kan uppfatta samma sak på olika sätt.

Men när NST i dag rapporterar om fullmäktigedebatten om Ängelholms kommuns köp av Nybroskogen och Kronoskogen skriver tidningen direkta felaktigheter som jag reagerar kraftfullt mot. Det värsta är att tidningen inte ens bemödat sig att kontrollera om det de uppfattat är korrekt. Nedan kommenterar jag NST:s artikel:

”– Det var ett misslyckande att låta det gå till budgivning, sa oppositionsrådet Robin Holmberg (M) självkritiskt.”

NST har tyvärr missuppfattat vad jag sa i debatten. Jag sa att det var ett misslyckande av Socialdemokraterna att låta skogsköpet gå till budgivning och att vi tyvärr aldrig kommer få veta vad vi kunnat köpa skogarna för om man varit mer proaktiv och försökt stänga affären innan en budgivning. Om man inte varit delaktig i processen kan man inte heller vara självkritisk…

”De båda var delaktiga i processen och inser att slutpriset nog kunde blivit lägre om man hade förhandlat direkt när Sveaskog erbjöd kommunen att köpa.”

Denna formulering leder tankarna helt fel. Jag har inte varit delaktig i diskussionerna. Jag har precis som övriga partier i kommunens fastighetsgrupp informerats sent i processen och där tillsammans med övriga Alliansen drivit på för att Lars Nyander (S) och kommunen skulle köpa skogarna innan budgivningen startade – dvs. det precis motsatta mot vad tidningen antyder har hänt!

Jag tycker det är tråkigt att NST ger ängelholmarna en felaktig bild av händelseförloppet i en sådan här infekterad fråga.

Uppdatering: NST har nu ändrat i artikeln på hd.se och meddelat att de kommer trycka en rättelse i papperstidningen.

Ta ställning och dela artikeln