Kommentar till NST:s artikel om köpet av Kronoskogen och Nybroskogen