Kommentar om det politiska läget i Ängelholms kommun