Ängelholm förtjänar bättre än politiskt kaos (KvP 21/1)