Provvalsresultatet är offentligt!

On 12 februari, 2010, in Val 2010, av Robin Holmberg

I måndags på vårt fullmäktigegruppmöte presenterades resultatet från vårt provval. Med ett valdeltagande på 242 medlemmar (49 % av det totala medlemsantalet i Ängelholmskretsen) är provvalet ett starkt rådgivande underlag för den kommande kommunfullmäktigelistan.

Föga förvånande (men ändock glädjande!) fick vårt kommunalråd, Åsa Herbst, en överlägsen förstaplacering. Därefter följer Socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist. Detta ger ett starkt mandat för att de ska kunna fortsätta det arbete som de utfört under den pågående mandatperioden i kommunstyrelsen och de två ”tunga” nämnderna.

På plats fyra och fem återfinns Ingvar Eriksson och Anna Mörée, ytterligare två duktiga politiker med tunga uppdrag i bland annat kommunfullmäktiges presidium och som vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Min plats på listan blev nummer sex och detta är jag mycket, mycket nöjd med. Förra gången fick jag en plats runt nummer 30, fast då som mycket mer okänd i den moderata kretsen. Framför allt visar detta att många uppmärksammat det arbete jag lagt ner under mandatperioden med insändare och debattartiklar (se bland annat här), fullmäktigeinlägg och frågor. Jag tackar för förtroendet och ser fram emot den kommande valrörelsen som närmar sig med stormsteg!

Moderaterna i Ängelholm skriver om provvalsresultatet här och har även lagt upp den kompletta listan.

Tagged with:
 

Byamöte 4 februari

On 7 februari, 2010, in Ängelholms kommun, av Robin Holmberg

I torsdags (4 februari) anordnade min hemförening, Barkåkramoderaterna, ett s.k. byamöte. Tanken bakom konceptet är att träffa medborgare (och inte bara medlemmar) i den delen av Ängelholms kommun som vår förening verkar i. Vår ordförande Bengt Ståhl hade ordnat ett digert program med bland annat representanter från Skånetrafiken, Vejystrands hamnförening, Victoria Strand AB samt ordföranden från i stort sett all våra kommunala nämnder.

Mötet var välbesökt och i den hektiska kaffeserveringen glömde jag och Elisabeth bort att räkna antalet koppar som använts. Vi gissade dock på att över 80 personer var närvarande och majoriteten var inte medlemmar (!). Detta visar på det stora behov det finns av att politiker kommer ut i kommunen och träffar och diskuterar aktuella politiska frågor, stora som små, med medborgarna. Hur mycket vi än låtsas att det räcker att känna av väljarnas åsikter vart fjärde år så måste vi inse att så inte är fallet.

I många kommuner finns den här typen av medborgarmöten. Ett exempel är Lunds kommun med sina ”medborgarstämmor”. Skillnaden är att det i de flesta fallen är kommunen själv som tar initiativet och står för genomförandet. I Ängelholms kommun är det dock Moderaterna som håller i taktpinnen för att lyssna på våra medborgares åsikter. Det känns tryggt.

Fler byamöten kommmer att anordnas i andra kommundelar inom kort. Nästa möte står Munka-Ljungby- och Hjärnarps-föreningarna för.

Tagged with: