Robin_litenDet går bra för Ängelholm. Skolan blir bättre, fler jobbar, fler bostäder byggs och företagsklimatet förbättras. Ängelholm är en av Skånes tryggaste kommuner och vi ängelholmare får god kommunal service till Sveriges tjugonde lägsta kommunalskatt. Ängelholms kommun är bra att leva och arbeta i vilket allt fler glädjande nog upptäcker.

När jag tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i början av 2014 var det med ambitionen att åter rikta fokus mot Ängelholms kommuns kärnuppgifter. Jag har under de senaste åren som kommunpolitiker uppfattat att den politiska debatten främst handlat om två prestigeprojekt som åstadkommit låsning i de olika politiska lägren. Det riskerar skada Ängelholms möjligheter att utvecklas i framtiden och att dra nytta av de många fördelar som finns här i Ängelholm, nordvästra Skåne och Öresundsregionen. När både badhuset och nu senast Klippanvägens förlängning beslutats om i kommunfullmäktige finns det goda möjligheter att istället för att titta bakåt rikta blicken mot framtiden: hur vi ska fortsätta utveckla Ängelholm till Sveriges bästa plats att bo på?

Jag är övertygad om att vi för att lyckas med detta måste fokusera kring två viktiga områden. Det första är kanske det mest grundläggande och handlar om att Ängelholms kommun nu och i framtiden ska erbjuda välfärd – skola, vård och omsorg – av god kvalitet som finns tillgänglig när den behövs. Det är inget vi kan ta för givet utan det kräver ordning och reda i den kommunala ekonomin samt att det finns kommunpolitiker som vågar och kan prioritera. Då kommer vi även i framtiden att ha råd att satsa på skolan så att våra barn får bästa möjliga start i livet och på äldreomsorgen så att våra äldre får åldras tryggt.

Det andra området handlar om att människor ska kunna förverkliga sina drömmar och idéer i Ängelholm. Kommunen kan inte och ska inte göra allt. Den kan däremot hjälpa, stödja och agera möjliggörare för människor som vill något. Detta oavsett om det handlar om att bygga sitt drömhus, starta ett företag, arrangera ett kulturarrangemang eller vad det nu än må vara som just du önskar i ditt liv.

Den 14 september är det val. Valet handlar om hur våra gemensamma resurser ska förvaltas. Resurser som varje dag arbetar för att ge oss ängelholmare den välfärd vi förtjänar. Moderaterna går till val på en politik för framtiden. Vi tror på utveckling och kommer att verka för en skola i världsklass, ordning och reda i den kommunala ekonomi samt en trygg kommun för alla, genom hela livet.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Moderaternas förstanamn i kommunvalet 2014.

Tagged with:
 

Bromma flygplats spelar en utomordentligt viktig roll för näringslivet i hela Sverige. Om Bromma läggs ner kommer många orter att få försämrade förbindelser med Stockholm. Många företag kommer att få svårt att ha kvar sin verksamhet på de orter som trafikerar Bromma. Pendlare kommer att tvingas se sig om efter andra jobb. Försämrad flygtillgänglighet slår hårt mot jobb och tillväxt i många delar av Sverige. Med utgångspunkt från beräkningsmetoder som kvantifierar flygplatsers betydelse för regional tillväxt (RUT-3 modellen) har vi gjort uppskattningar om hur en nedläggning av Bromma skulle slå mot jobben i våra regioner. Lågt räknat hotas uppemot 24 000 jobb i hela Sverige. Jobbförlusten drabbar i huvudsak orter utanför Stockholm som trafikerar Bromma.

Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelaterade. Det handlar om personer som arbetspendlar mellan Stockholm och andra orter i Sverige och det handlar om affärsresor mellan företag i olika delar av landet. Brommas stora fördel är dess litenhet och smidighet. Incheckning, bagagehantering och säkerhetskontroll går snabbt och smidigt på Bromma. Det citynära läget gör att man snabbt tar sig till de centrala delarna av Stockholm, liksom till Kista, Solna och Sundbyberg med sina många och stora företagsetableringar. Från Sundbyberg är det praktiskt taget gångavstånd till Bromma. Det går också snabbt att byta flyg på Bromma om man ska ta sig till exempel från Umeå till Malmö.

Sedan trafikflyget utvecklades på Bromma har de delar av Sverige som vi representerar fått förbättrade flygförbindelser med Stockholmsregionen. Tack vare Bromma har konkurrensen inom flyget ökat, vilket har gett lägre biljettpriser. De inrikesdestinationer som trafikeras från Bromma är Umeå, Östersund, Sundsvall, Kalmar, Ronneby, Ängelholm, Trollhättan, Halmstad, Göteborg, Malmö, Växjö och Visby. Bromma har kommit att utvecklas till en viktig destination för inrikestrafiken och många flygplatser i Sverige står och faller med Bromma.

Bromma har i dag 2 miljoner passagerare och är en utpräglad peakflygplats, där de flesta flygrörelser sker morgon och kväll. Arlanda är redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Det finns därför ingen möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. I sammanhanget bör även nämnas att Arlandas nuvarande miljötillstånd innebär förbud mot att flyga över Upplands Väsby från 2018. Swedavia har ansökt om ett nytt miljötillstånd, men utslaget i första instans innebär att överflygningsförbudet i princip ligger kvar. Om ingen ändring sker i Mark- och miljööverdomstolen blir konsekvensen att flygkapaciteten i högtrafik på Arlanda måste minskas med 40 procent 2018. Eller annorlunda uttryckt: var fjärde resenär kommer på sikt inte att kunna flyga till eller från flygplatsen.

Så vad skulle hända om Bromma läggs ned? Det skulle drabba de orter som är beroende av goda kommunikationer med Stockholm. Det skulle också medföra sämre konkurrens inom flyget och därmed högre priser och sämre service. Många av de flygplatser runtom i Sverige som idag brottas med dålig lönsamhet skulle får svårt att överleva. Detta skulle bli ett hårt slag mot de orter i Sverige som har stora avstånd till huvudstadsregionen.

Trots att Bromma är avsevärt mindre än Arlanda är det ändå Sveriges tredje största flygplats. Den är av utomordentligt stor betydelse för jobb och tillväxt i hela Sverige. Dessutom har ett antal statliga utredningar konstaterat att Stockholm behöver två flygplatser.

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och det land i EU som har det längsta avståndet mellan olika landsändar. Flygets betydelse för att Sverige ska kunna vara internationellt konkurrenskraftigt kan därför inte nog understrykas.

Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Jörgen Berglund, kommunstyrelsens ordförande (M), Sundsvall
Krister Olsson, grundare, Balticgruppen
Mattias Bergman, vd, Nevs
Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande (M), Stockholms stad
Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande (S), Kalmar
Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande (M), Ronneby
Åke Svensson, regionstyrelsens ordförande (S), Gotland
Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande (M), Ängelholm
Leif Nord, kommunstyrelsens ordförande (M), Åre
Ann-Sofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), Östersund
Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S), Umeå
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Helsingborg
Dick Jansson, vd, Handelskammaren Mittsverige
Jan Bergmark, vd, Västerbottens Handelskammare
Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
Per-Olof Hansers, vd, Mellansvenska Handelskammaren
Johan Karlström, vd, Skanska
Carl Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande (M), Halmstad
Erik Paulsson, entreprenör
Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna