Nu är det upp till bevis (NST 30/1)

On 30 januari, 2015, in Insändare, av Robin Holmberg

Ängelholms kommun är attraktiv att bo och leva i. Det vet vi som bor här, men även andra upptäcker det och flyttar hit. Gott boende i hela kommunen, mysigt centrum, naturen och de långa stränderna skapar livskvalitet som lockar fler. Det medför bland annat ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av den kommunala servicen, utan att behöva höja skatten.

Denna utveckling har dock inte skett av sig självt. Ängelholm har växt genom en målmedveten politik som gett nya bostäder, både i centrum och i tätorterna. Potentialen att fortsätta utveckla Ängelholm till en av Sveriges bästa boendekommuner är fortsatt stor. Just nu pågår exempelvis planeringen av nya bostadsområden i södra och norra Ängelholm. Det är viktiga projekt som lägger grunden för kommunens framtida utveckling.

Samtidigt finns ett högaktuellt område där planeringen sedan valet i höstas står still: stationsområdet och Scantomten. Detta område har potential att erbjuda attraktivt, miljövänligt och centrumnära boende med goda kommunikationer och borde rimligtvis vara högprioriterat även för den nya majoriteten.

Att bebygga stationsområdet är dock inte helt problemfritt. Socialdemokraterna har i flera år duckat för frågan om trafiken vid en utbyggnad av stationsområdet och mer eller mindre konstaterat att det nog går att lösa ändå.

Treklövern menar därför att det är upp till bevis för Socialdemokraterna och den nya majoriteten. Vi uppmanar Lars Nyander (S) att återuppta det viktiga detaljplanearbetet för stationsområdet och Scantomten så att den positiva befolkningsutvecklingen inte stannar av. Om Socialdemokraterna inte tar sitt ansvar kommer Treklövern att tvingas agera i nämnder och styrelser för att planeringen ska fortskrida.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Varför far Lars Nyander (S) med osanning? (NST 27/1)

On 27 januari, 2015, in Insändare, av Robin Holmberg

Svar till Lars Nyander (S) och Marianne Larsson angående ny bro till sjukhusområdet.

Kommunstyrelsens nye ordförande hävdar i ett insändarsvar den 11 januari att Socialdemokraterna ”hade ingen kännedom om denna bro förrän sent 2014”. Det är direkt felaktigt.

Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (Nyander var själv med och röstade om ärendet den 19 december 2011) har hanterat och fattat demokratiska beslut om avtalet mellan Hälsostaden och Ängelholms kommun gällande ny bro till sjukhusområdet. Den som vill läsa avtalet eller se beslutsgången kan hos kommunen begära ut handlingarna som finns i ärendet (diarienummer 2010/96). Att Lars Nyander (S) far med osanning om detta kan endast bero på två saker: antingen är han dåligt påläst eller så vill han medvetet misstänkliggöra och svartmåla den tidigare majoriteten.

Nyander (S) ondgör sig över avtalets utformning (eftersom han inte kostnadsfritt kan riva upp det). När två parter tecknar avtal skrivs villkor in som skyddar dem. För mig är det viktigt att kommunen är en trovärdig avtalspartner, oavsett vilka partier som styr och vilka beslut de fattar. Jag kommer att fortsätta hävda vikten av seriöst avtalsskrivande, även om jag inte håller med i eventuella beslut som (S) kan fatta som grund för avtalen.

Varför vill då Lars Nyander (S) misstänkliggöra och svartmåla? Antagligen beror det på att verkligheten håller på att hinna ikapp Socialdemokraterna. De lovade saker i valet de visste att de inte kunde hålla och nu måste de hitta någon att skylla på.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Tagged with: