Denna nyhet är mer än 3 år gammal

7 februari, 2010

Byamöte 4 februari

I torsdags (4 februari) anordnade min hemförening, Barkåkramoderaterna, ett s.k. byamöte. Tanken bakom konceptet är att träffa medborgare (och inte bara medlemmar) i den delen av Ängelholms kommun som vår förening verkar i. Vår ordförande Bengt Ståhl hade ordnat ett digert program med bland annat representanter från Skånetrafiken, Vejystrands hamnförening, Victoria Strand AB samt ordföranden från i stort sett all våra kommunala nämnder.

Mötet var välbesökt och i den hektiska kaffeserveringen glömde jag och Elisabeth bort att räkna antalet koppar som använts. Vi gissade dock på att över 80 personer var närvarande och majoriteten var inte medlemmar (!). Detta visar på det stora behov det finns av att politiker kommer ut i kommunen och träffar och diskuterar aktuella politiska frågor, stora som små, med medborgarna. Hur mycket vi än låtsas att det räcker att känna av väljarnas åsikter vart fjärde år så måste vi inse att så inte är fallet.

I många kommuner finns den här typen av medborgarmöten. Ett exempel är Lunds kommun med sina ”medborgarstämmor”. Skillnaden är att det i de flesta fallen är kommunen själv som tar initiativet och står för genomförandet. I Ängelholms kommun är det dock Moderaterna som håller i taktpinnen för att lyssna på våra medborgares åsikter. Det känns tryggt.

Fler byamöten kommmer att anordnas i andra kommundelar inom kort. Nästa möte står Munka-Ljungby- och Hjärnarps-föreningarna för.

Ta ställning och dela artikeln