Denna nyhet är mer än 3 år gammal

2 maj, 2011

Faran är inte att växa

Svar till Realist, NST Min mening 18/4 2011. Ängelholms kommun har ett mål om att växa med en procent per år. Detta är ingen siffra gripen ur luften, utan en rimlig och välavvägd beräkning gjord med kommande bostadsbyggnationer som grund. Att en kommun som Ängelholm ska växa och bli större har inget egenvärde i sig. Vad som däremot är viktigt är att vi även i framtiden har god tillgång till service i form av butiker och andra inrättningar som kommuninvånarna förväntar sig. För att garantera detta är det viktigt att vi har ett befolkningsunderlag som medger fortsatt service. Det är också viktigt att vi växer i samma takt som andra kommuner i Skåne och Halland för att inte hamna på efterkälken när framtida investeringar i vägar och järnvägar planeras och genomförs.

Nej, faran är inte att växa och utvecklas. Den riktiga faran är att nöja sig, dra sig tillbaka och stagnera. Genom att växa förnuftigt garanterar vi en fortsatt god utveckling för Ängelholm.

Robin Holmberg (M)

Ta ställning och dela artikeln