Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 augusti, 2013

Trösklarna har sänkts (HD 3/8)

Drygt 800 skånska företag svarade på en rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv genomförde i våras. Åtskilliga anser att de största hindren för rekrytering av arbetskraft är att hitta personer med rätt utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta innebär att trösklarna för unga arbetssökande med ingen eller lite arbetslivserfarenhet blir extra höga.

För den som inte har kompletta gymnasiebetyg blir steget in på arbetsmarknaden ännu större. Alliansen har genomfört ett antal viktiga reformer för att minska ungdomsarbetslösheten.

Bland annat har arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år halverats och restaurangmomsen har sänkts. Det handlar om att skapa förutsättningar för företag att anställa unga.

Efter att restaurangmomsen sänktes skedde en 40-procentig ökning av utannonserade restaurangarbeten på Platsbanken. Många kedjor, som exempelvis McDonalds, har samtidigt meddelat att man både sänker sina priser och nyanställer.

Sedan 2006 har sysselsättningen i landet ökat med 200 000 personer och arbetslösheten har utvecklats bättre än EU-snittet. Men det går inte att stanna vid detta. Politiken måste ytterligare utvecklas för att möta nya utmaningar i finanskrisens spår.

På gymnasiet har nya och tydligt definierade program införts för att utbildningarna ska bli mer likvärdig över landet och för att kvaliteten ska öka. En viktig del är satsningen på lärlingsplatser inom de yrkesinriktade programmen. Det ger både eleven en chans att skapa kontakter på arbetsmarknaden och gör att utbildningen bättre anpassas till den kompetens som efterfrågas av företagen.

En ytterligare betydande reform som underlättar för ungdomar att tidigt komma ut i arbetslivet är det ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor som lades fram förra hösten. Fokus ligger framför allt på att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv via nya praktikplatser samt den gymnasiala vuxenutbildningen.

Utöver detta tillkommer satsningen på så kallade YA-jobb som riktas till arbetslösa ungdomar under 25 år som saknar tidigare erfarenhet. Lönesubventionerade anställningar med ett handledarstöd som kombinerar arbete med utbildning ger ungdomar ökade chanser på arbetsmarknaden. I slutänden är det bara företag som växer och vågar anställa som kommer att minska arbetslösheten.

Alliansen har de två senaste mandatperioderna underlättat och försökt minska kostnader för företagarna. Trots att Sverige och Europa genomgått den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet har vi i dag fler i sysselsättning än sedan valet 2006.

Alliansen genomför reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och underlätta för unga att få jobb. Det är vi ensamma om i svensk politik.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot

Robin Holmberg (M)
ledamot i Ängelholms kommunfullmäktige

Ta ställning och dela artikeln