Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 mars, 2014

Arbetslinjen effektivare än bidrag

Insändarskribenterna Eric Sahlvall (S) och Petra Sahlvall kritiserar den 4 mars mig för att jag anser att det bästa sättet att hjälpa ekonomiskt utsatta barn är genom att föräldrarna kommer i arbete och egen försörjning. Sahlvalls får i så fall gärna fortsätta kritisera mig. Jag är övertygad om att arbetslinjen är ett mer effektivt verktyg för att hjälpa föräldrarna och barnen än bidrag och andra kortsiktiga insatser. Genom jobb och lön får familjerna bättre ekonomi och barnen bättre förutsättningar i livet.

Med det sagt kan det ändå konstateras att både staten och Ängelholms kommun gör en rad insatser för att utjämna skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan familjer. Sverige har ett system med generös välfärd där vi tillsammans hjälper de människor som behöver olika slags stöd. Det är i grunden bra, men utgångspunkten måste alltid vara arbete och egen försörjning. Min fråga till Socialdemokraterna, som nu ropar efter en handlingsplan mot barnfattigdom med ”konkreta åtgärder”, blir därför: på vilket sätt hjälper framtagandet av en sådan handlingsplan de barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet?

Jag är rädd att svaret från Eric och Petra Sahlvall blir mer bidrag. Det riskerar leda till ökat utanförskap och därmed längre väg tillbaka för familjerna. Moderaterna anser att fokus istället måste ligga på hur vi ska få än fler människor i arbete.

Robin Holmberg (M)
kommunstyrelsens ordförande
Ängelholms kommun

Ta ställning och dela artikeln