Denna nyhet är mer än 3 år gammal

9 maj, 2016

Skolan måste få del av flyktingpengarna (NST 8/5)

Flyktingkrisens mest akuta skede tycks nu vara förbi. Följderna av krisen fortsätter dock att pröva den svenska välfärden. Moderaterna har tillsammans med regeringen slutit en överenskommelse om åtgärder för att antalet asylsökande till Sverige ska minska. Inflödet tycks nu även ha mattats av. Under 2016 kommer Ängelholms kommun exempelvis ta emot färre ensamkommande ungdomar än vad tidigare prognoser visat.

Kommunens verksamheter – skola och socialtjänst – kommer dock känna av flyktingkrisens följdverkningar under lång tid framöver. Det handlar om ökade kostnader för undervisning i svenska, sociala insatser samt boenden för ensamkommande unga.

För att hantera flyktingsituationen har kommunerna fått en engångsutbetalning av staten för att mildra de mest akuta effekterna. I år betyder det 10,2 miljoner kronor för Ängelholms del. Kommunen står nu i tagen att fördela dessa pengar.

Moderaterna anser att de statliga pengarna behöver komma den kommunala kärnverksamheten till del och kompensera för de ökande kostnader som nu tynger skolans budget. Flyktingkrisens följdverkningar innebär ytterligare utmaningar för en redan ansträngd skola.

Från att för några år sedan ha varit en skolkommun i topp är Ängelholms skola i dag hårt prövad av underskott och besparingar. För att ge våra barn och unga, såväl de som redan går i Ängelholms skolor som de som nu kommit hit, rätt förutsättningar och en bra start i livet behöver skolan tillföras resurser.

För Moderaterna är det därför avgörande att en ansenlig del av de statliga flyktingpengarna tillfaller Ängelholms skolor.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Sven-Ingvar Borgquist (M)
2:e vice ordförande välfärdsnämnden

Ta ställning och dela artikeln