Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 juni, 2016

Moderaterna säger nej till blockförhyrning för nyanlända

Klockaregården
Illustration: Ängelholmshem

I morgon (15/6) behandlar kommunstyrelsen ett förslag om att blockförhyra 24 nybyggda lägenheter i Strövelstorp med option om att få hyra ytterligare 24 lägenheter när etapp två färdigställs. Skälet till att förslaget om förhyrning av samtliga nya hyresrätter i Strövelstorp kommer upp är för att täcka behovet av bostäder till de knappa 100 nyanlända som Ängelholms kommun ålagts ta emot under 2016.

Moderaterna kommer att rösta NEJ till förslaget.

Våra skäl för detta ställningstagande är enligt följande:

  • Klockaregården har tillkommit eftersom politiken i Ängelholm under förra och förrförra mandatperioden velat satsa på Strövelstorp. Därför har Ängelholmshem fått i uppdrag att uppföra 48 lägenheter för att tillföra nya hyreslägenheter till orten.
  • Strövelstorp tar som kommundel redan stort ansvar för mottagandet i Ängelholm genom det anläggningsboende som Migrationsverket sedan tidigare driver där.
  • Ängelholms kommun har av staten ålagts att ta emot ca 100 nyanlända. Vårt ingångsvärde är att kommunen så långt det är möjligt ska klara detta åtagande.
  • Kommunen är skyldig att ordna boende till de individer som staten fördelat till Ängelholm.
  • Moderaterna är av uppfattningen att HELA Ängelholms kommun måste vara med och ta ansvar för att klara våra åtaganden gentemot staten och Migrationsverket. Då är det olämpligt att Strövelstorp ska ta en så pass stor del av ansvaret genom att 24+24 lägenheter, hela nyproduktionen på Klockaregården, blockförhyrs till boende för nyanlända.
  • Moderaterna vill istället öka andelen lägenheter från Ängelholmshems hela bestånd som avsätts för boendeändamål för nyanlända. Vi vill också titta på andra möjliga lösningar för att ordna boendeplatser. Genom detta fördelas ansvaret för statens åläggande över hela kommunen.
  • Det minskar riskerna för segregation, framförallt i Strövelstorp, och ökar möjligheterna för integration i det svenska samhället.

Dessa argument förde vi fram redan i inledande diskussioner i kommunstyrelsen för två veckor sedan. Trots det väljer Socialdemokraterna att lägga fram detta olämpliga förslag. Moderaterna röstar som sagt nej.

Uppdatering 22/6: Ärendet togs bort från dagordningen på kommunstyrelsesammanträdet den 15/6 och återkommer istället på ett extramöte den 27/6. Moderaterna är naturligtvis fortsatt motståndare till förslaget om det kommer upp i samma form vid detta möte.

Ta ställning och dela artikeln