Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 februari, 2017

Interpellation angående Ängelholms kommuns mottagande

I augusti 2016 ställde jag en interpellation till välfärdsnämndens ordförande angående de sänkta ersättningsnivåerna för mottagande av ensamkommande unga. Vid den tidpunkten var det knappt ett år till de nya nivåernas införande. I nuläget har halva tiden passerat och eventuella förändringar i mottagandet och boendet behöver göras nu för att få effekt i samband med de nya ersättningsnivåernas införande.

Jag vill därför följa upp den tidigare interpellationen med nedanstående frågor:

1. Vilka förändringar i mottagande och boende har gjorts för att anpassa Ängelholms kommuns kostnader till de nya sänkta ersättningsnivåerna?

2. Vilka ytterligare förändringar planeras för att sänka kostnaderna?

3. Hur stort är det förväntade underskottet för mottagandet i samband med de nya ersättningsnivåernas införande?

Ängelholm 2017-02-20

Robin Holmberg
oppositionsråd

Ta ställning och dela artikeln