Ordning och reda kräver tydlig politisk majoritet (NST 5/4)