Sammanställning 2015

Till medlemmarna i Moderaterna i Ängelholms kommun

2015 var vårt första år i opposition. Det har varit ovant för alla oss kommunpolitiskt aktiva moderater. Vi lär oss dock hela tiden och utvecklas i vårt arbete för att vara en framåtsyftande opposition med sikte på att åter vinna väljarnas förtroende att leda Ängelholms kommun efter 2018. Glädjande är att våra ledord – ansvar, engagemang och framtidstro – tydligt genomsyrar Moderaternas arbete i nämnder, styrelser och beredningar. Vi står på ängelholmarnas sida!

För att illustrera vad vi åstadkommit det senaste året har jag ägnat lite tid åt att gå tillbaka och följa upp 2015. Jag kan konstatera att det var ett aktivt och händelserikt år där moderat och borgerlig politik skördade många framgångar i det osäkra parlamentariska läge som råder i kommunen. Jag har sammanställt lite statistik i den bifogade bilden samt ett urval av höjdpunkter från 2015. Vår främsta framgång är kanske att vi i Treklövern fick igenom vår Framtidsförklaring, dvs. det övergripande inriktningsdokumentet för mandatperioden. Detta utlöste på senvåren en mindre regeringskris med negativ media för S som följd. I övrigt har vi skrivit många motioner grundade i vårt valprogram och aktiva medlemmars hjärtefrågor, varav en stor andel sedan bifallits.

Bilden får gärna spridas i sociala medier och till andra intresserade ängelholmare. Jag vill också passa på att slå ett slag för våra välbesökta gruppmöten och hoppas att än fler medlemmar vill delta. Här kan alla medlemmar påverka vår politik och därmed också kommunens utveckling. Efter valet har vi ändrat gruppmötenas struktur med mer fokus på långsiktiga och viktiga frågor för kommunens utveckling. Välkommen med ditt deltagande och dina åsikter under 2016! Nästa gruppmöte äger rum den 8 februari klockan 19.00 på M-lokalen. Kaffe serveras från 18.30.

Med vänlig hälsning

Robin Holmberg

160118 Sammanställning 2015

Pressmeddelande: Ny ordförande för Moderaterna i Ängelholm

Pressmeddelande 2013-04-02

Tisdagen den 2 april avhöll Moderaterna i Ängelholm kretsårsmöte och valde ny ordförande och vice ordförande. Robin Holmberg, ordförande i miljönämnden, valdes till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Maria Cronkvist.

Kretsstyrelsen är de lokala moderatföreningarnas samarbetsorgan där de fyra föreningarna samverkar tillsammans med MUF och Moderata seniorer. Arbetet leds av ordförande och vice ordförande.

Vid årsmötet bifölls även tre propositioner med förslag för Ängelholm. Propositionerna kommer att utgöra en del i Moderaternas arbete under innevarande mandatperiod och vara del i partiets valplattform för valet 2014.

Propositionerna finns att läsa här.

Kontaktinformation
Robin Holmberg, kretsordförande Moderaterna i Ängelholm samt ansvarig för proposition 1 och 3

Åsa Herbst, ansvarig för proposition 2

Ny hemsida

Moderaterna i Ängelholm lanserar nu en ny hemsida. Den kommer att fyllas med innehåll från ledande moderata politiker i kommun, region och riksdag. Besök gärna hemsidan för att se vad vi moderater tycker i aktuella frågor. Men det finns också möjlighet att hitta kontaktuppgifter till dina politiker.

Adressen till hemsidan är som alltid http://www.engelholm.moderat.se.

Passa även på att gilla Ängelholsmoderaterna på Facebook.