Provvalsresultatet är offentligt!

I måndags på vårt fullmäktigegruppmöte presenterades resultatet från vårt provval. Med ett valdeltagande på 242 medlemmar (49 % av det totala medlemsantalet i Ängelholmskretsen) är provvalet ett starkt rådgivande underlag för den kommande kommunfullmäktigelistan.

Föga förvånande (men ändock glädjande!) fick vårt kommunalråd, Åsa Herbst, en överlägsen förstaplacering. Därefter följer Socialnämndens ordförande Jan-Olof Sewring och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borgquist. Detta ger ett starkt mandat för att de ska kunna fortsätta det arbete som de utfört under den pågående mandatperioden i kommunstyrelsen och de två ”tunga” nämnderna.

På plats fyra och fem återfinns Ingvar Eriksson och Anna Mörée, ytterligare två duktiga politiker med tunga uppdrag i bland annat kommunfullmäktiges presidium och som vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Min plats på listan blev nummer sex och detta är jag mycket, mycket nöjd med. Förra gången fick jag en plats runt nummer 30, fast då som mycket mer okänd i den moderata kretsen. Framför allt visar detta att många uppmärksammat det arbete jag lagt ner under mandatperioden med insändare och debattartiklar (se bland annat här), fullmäktigeinlägg och frågor. Jag tackar för förtroendet och ser fram emot den kommande valrörelsen som närmar sig med stormsteg!

Moderaterna i Ängelholm skriver om provvalsresultatet här och har även lagt upp den kompletta listan.

Provvalet pågår!

Just nu pågår Ängelholmsmoderaternas provval till kommunfullmäktige. Ungefär 500 medlemmar har fått kandidatpresentationer och provvalsmaterial hemskickat. För dessa finns nu möjligheten att ge sina favoritkandidater en chans att få komma på valbar plats på den kommande valsedeln.

Även jag och min bror, Rickard, har fått våra kuvert. Han har redan valt sina kandidater medan jag avvaktar och funderar lite över hur jag ska göra. Man har möjlighet att välja minst fem och som mest tio kandidater som man sedan rangordnar i den ordningen man vill se dem på listan. Jag kommer nog att välja maximalt antal då jag tycker att det är många som gjort bra ifrån sig i sina presentationer på de lördagskafféer som varit nu i januari.

Om du är medlem i Moderaterna i Ängelholm hoppas jag att du tar chansen att delta i provvalet!

P.S. Jag kommer att lägga upp lite bilder tillsammans med mina inlägg så fort jag får rätt på bloggplattformen. D.S.