Pressmeddelande: Smileymärkning av restauranger

Pressmeddelande från Ängelholms kommun:

Den 19 november tar miljönämnden ställning till om Ängelholms kommun ska införa smileymärkning av restauranger.
– Smileysymboler på restauranger, kaféer och kiosker gör det enklare för ängelholmare och besökare att välja rätt, säger miljönämndens ordförande Robin Holmberg (M).

Förslaget innebär att en smileymärkning införs som ett sätt att öka både konsumenters och livsmedelsföretagares medvetenhet kring livsmedelssäkerhet.

– Många av Ängelholms livsmedelsföretag arbetar intensivt för att ge sina kunder en bra upplevelse med hög livsmedelssäkerhet. Nu får företagen en frivillig möjlighet att visa det goda arbetet för sina gäster, säger Robin Holmberg.

Smileymärkningen är frivillig på det sättet att alla restauranger som blir godkända vid inspektionerna kan välja om de vill låna en smileydekal att sätta upp i lokalen, exempelvis på entrédörren. Alla företag som säljer eller serverar livsmedel direkt till konsumenter kan få smileymärkningen. Inspektionerna görs vid ordinarie livsmedelsinspektioner och innebär inte något extra arbete för livsmedelsinspektörerna. Vid inspektionerna, som är oanmälda, görs en helhetsbedömning av verksamhetens hygien och rutiner för livsmedelshanteringen. Smileymärkningen finns redan i Helsingborg, Malmö, Halmstad, Eslöv och Hässleholm.

Om smileymärkningen införs i Ängelholm kommer de första dekalerna att delas ut i april nästa år.

Kontakt
Robin Holmberg (M), miljönämndens ordförande, tel. 073-323 44 50.