Visa att ni lyssnar på ängelholmarna (NST 15/1)

Stortorget och torghandeln engagerar. På sociala medier, i insändare och på stan har torghandels placering diskuterats flitigt under den tillfälliga flytten till Rönnegatan.

Men nu är det 2017 och torghandeln kan till mångas glädje flytta tillbaka till Stortorget. Dock inte till den tidigare platsen. Istället anvisas nu handlarna till andra änden av torget, en bra bit från gångstråket längs Storgatan. Återigen går debattens vågor höga.

Hur kan det bli så här? Varför läggs så mycket tid på att diskutera denna relativt obetydliga fråga när Ängelholm har många andra utmaningar?

För egen del är jag övertygad om att diskussionen egentligen handlar om något annat än den exakta platsen för torgarna. Snarare tror jag många ängelholmare upplever tondövhet från sina ledande politiker. Kan debatten och önskemålen under 2016 om torghandel på den tidigare platsen verkligen ha undgått S, EP och SD?

På kommunstyrelsens senaste sammanträde gick det så långt att vi röstade om placeringen. S, EP och SD röstade för den nya platsen medan vi i M, C och KD röstade för den ursprungliga placeringen längs Storgatan. Vi blev tråkigt nog nedröstade.

Men med tanke på den diskussion som nu återigen blossat upp om torghandelns förutsättningar vädjar jag till kommunalrådet Lars Nyander (S) att ta upp frågan för nytt beslut. Visa att ni lyssnar på ängelholmarna och tar kritiken på allvar.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd