Skär inte brett i välfärden (11/9)

Kommunens ekonomiska läge är bekymmersamt. Utvecklingen i omvärlden kombinerat med en god, men otillräcklig, befolkningsutveckling sätter Ängelholms kommuns ekonomi under hård press.

Situationen ska tas på stort allvar. Politik handlar om att våga prioritera och väga kostnader mot varandra i syfte att garantera mesta möjliga välfärd till lägsta kostnad för Ängelholms kommuninvånare.

Treklövern anser dock att S och EP:s försök att visa handlingskraft landar fel. De målar med alldeles för bred pensel och vill utreda vad konsekvenserna av att skära ned upp till fem procent i kommunens samtliga verksamheter skulle bli. Vi är säkra på att alla förstår vad konsekvenserna riskerar bli av en sådan nedskärning: färre händer i vården, större barngrupper i förskolan och sämre service på landsbygden.

Treklövern motsätter sig därför utredningen. Vi är övertygade om att den sprider stor oro i vår kommun – på skolor, på äldreboenden och i skötseln av allas våra gemensamma tillgångar. Den nya kommunledningen måste visa ledarskap i en ekonomiskt svår period, inte utreda sparbeting som slår brett mot välfärdens kärna.

Än mer anmärkningsvärd blir situationen när den ses i ljuset av att S och EP inför 2015 gjorde gemensam sak och höjde ängelholmarnas skatt med drygt 20 miljoner kronor. Istället för att stärka kommunens ekonomi satte de sprätt på pengarna och nu tycks nedskärningar vara den enda vägen.

Företrädare för kommunledningen vill ”sända en signal”. Det är vi övertygade om att de gör. Men det är fel signal. Ängelholm ska inte skära brett i välfärden. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik byggd på fortsatt tillväxt med fler invånare och fler företag kan Ängelholm hamna på rätt köl igen.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare