Vilket är alternativet? (HD 13/8)

I sin replik (Debatt 6 augusti) målar Jan Andersson (S) upp en nattsvart bild av Sverige och påstår att allt var bättre förr när S hade makten.

Vad han inte nämner är att ett stort antal människor gömdes undan i olika åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken. Som mest förtidspensionerades uppemot 140 människor varje dag.

Nog är det ett ganska rimligt antagande att det blir svårare för ungdomar att skaffa sig ett jobb om det blir dyrare att anställda dem såsom S vill. Den halverade arbetsgivaravgiften som alliansregeringen infört har haft effekt.

Enligt branschorganisationen Visita har den sänkta restaurangmomsen dessutom resulterat i ungefär 6 000 helårsanställningar och många av dessa jobb har kommit ungdomar till del. Hur ska det bli fler jobb när det blir dyrare att anställa? Vilka skatter ska höjas för att bekosta alla de åtgärder som Jan Andersson föreslår?

Vad än S tycker om saken finns det inget direkt samband mellan en ökad befolkning och ökad sysselsättning. I dag har 200 000 fler personer ett arbete att gå till jämfört med när S styrde landet. Detta trots den värsta finanskrisen sedan 1920- och 30-talet.

Avslutningsvis: Jan Andersson menar att en regering efter valet ska ledas av Socialdemokraterna. Med vilka fler partier ska ett alternativ formas? Och kring vilken gemensam politik?

Nästa år går alliansen för tredje gången till val som det enda regeringsalternativet i svensk politik. Kommer S, V och MP ens att kunna prestera ett budgetalternativ tillsammans till hösten?

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot

Robin Holmberg (M)
kommunfullmäktigeledamot i Ängelholm

Trösklarna har sänkts (HD 3/8)

Drygt 800 skånska företag svarade på en rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv genomförde i våras. Åtskilliga anser att de största hindren för rekrytering av arbetskraft är att hitta personer med rätt utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta innebär att trösklarna för unga arbetssökande med ingen eller lite arbetslivserfarenhet blir extra höga.

För den som inte har kompletta gymnasiebetyg blir steget in på arbetsmarknaden ännu större. Alliansen har genomfört ett antal viktiga reformer för att minska ungdomsarbetslösheten.

Bland annat har arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år halverats och restaurangmomsen har sänkts. Det handlar om att skapa förutsättningar för företag att anställa unga.

Efter att restaurangmomsen sänktes skedde en 40-procentig ökning av utannonserade restaurangarbeten på Platsbanken. Många kedjor, som exempelvis McDonalds, har samtidigt meddelat att man både sänker sina priser och nyanställer.

Sedan 2006 har sysselsättningen i landet ökat med 200 000 personer och arbetslösheten har utvecklats bättre än EU-snittet. Men det går inte att stanna vid detta. Politiken måste ytterligare utvecklas för att möta nya utmaningar i finanskrisens spår.

På gymnasiet har nya och tydligt definierade program införts för att utbildningarna ska bli mer likvärdig över landet och för att kvaliteten ska öka. En viktig del är satsningen på lärlingsplatser inom de yrkesinriktade programmen. Det ger både eleven en chans att skapa kontakter på arbetsmarknaden och gör att utbildningen bättre anpassas till den kompetens som efterfrågas av företagen.

En ytterligare betydande reform som underlättar för ungdomar att tidigt komma ut i arbetslivet är det ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor som lades fram förra hösten. Fokus ligger framför allt på att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv via nya praktikplatser samt den gymnasiala vuxenutbildningen.

Utöver detta tillkommer satsningen på så kallade YA-jobb som riktas till arbetslösa ungdomar under 25 år som saknar tidigare erfarenhet. Lönesubventionerade anställningar med ett handledarstöd som kombinerar arbete med utbildning ger ungdomar ökade chanser på arbetsmarknaden. I slutänden är det bara företag som växer och vågar anställa som kommer att minska arbetslösheten.

Alliansen har de två senaste mandatperioderna underlättat och försökt minska kostnader för företagarna. Trots att Sverige och Europa genomgått den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet har vi i dag fler i sysselsättning än sedan valet 2006.

Alliansen genomför reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och underlätta för unga att få jobb. Det är vi ensamma om i svensk politik.

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot

Robin Holmberg (M)
ledamot i Ängelholms kommunfullmäktige

Jobben viktigaste frågan

De flesta partier torde vara överens om att den viktigaste politiska utmaningen är jobben. Vi ser förvisso ett Sverige som rör sig i rätt riktning. Allt fler går varje morgon till ett arbete och allt fler kan leva på sin egen lön. Detta trots en svår global finanskris.

DEBATT. Alliansen har visat att den genom en tydlig och stabil ekonomisk politik och ansvarstagande kan skapa förutsättningar för bra välfärd även när andra länder har det svårt. Skattesänkningarna har varit till fördel både för pensionärer som för dem som yrkesarbetar.

Till det kommer direkta satsningar för att underlätta för fler att få jobb. Arbetslinjen hyllas. Sänkningarna av arbetsgivaravgifterna för dem under 26 har skapat möjligheter för unga. Nu gäller det att gå vidare därför att det finns anledning att oroas för ökad arbetslöshet inte minst med tanke på att den svenska exportbranschen kan drabbas negativt av den internationella nedgången. Sänkningen av restaurangmomsen är en naturlig fortsättning på jobbpolitiken. Genomgående är att många företagare talar om att priserna kan komma att sänkas. Det leder till ökad efterfrågan och därmed att dagens jobb kan säkras och fler nyanställas. Och för de unga är det mycket viktigt med ett första jobb för det gör det enklare att sedan söka ett andra och ett tredje.

Det är svårt att förstå Socialdemokraternas förslag om att dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Totalt handlar det om skattehöjningar på 16 miljarder. Hur kommer detta att leda till fler jobb? Dessutom säger S nej till den sänkta restaurangmomsen. Till det kommer att det föraktfullt talas om McDonaldsbidrag. Det finns inte fina eller fula jobb! Alla behövs. För den enskilda som resten av samhället är det lika bra att få sin lön från McDonalds som Ica, Coop eller för den delen ABF.

Ansvarstagande politik för jobb för unga står i stark kontrast till den skuggbudget Håkan Juholt och Tommy Waidelich presenterat. Med precision riktas udden mot unga som redan jobbar eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Hur blir det fler jobb genom att göra det dyrare att anställa?

Hans Wallmark (M)
riksdagsledamot; Ängelholm

Robin Holmberg (M)
MUF, fullmäktigeledamot, Ängelholm

M i centrum 2010

”Det regnade!”

Så kan man sammanfatta förra lördagens M i centrum med Moderaterna i Ängelholm. Vi hade planerat dagen i månader och hade ordnat med torgmötestalare och flera stationer utmed Storgatan. Tyvärr hade vi inte vädrets makter med oss, ett fruktansvärt regnoväder drog in över Ängelholm 12 timmar innan vårt arrangemang började.

Det glada humöret fanns dock hos alla, om än vi var lite frusna när vi kom in, och vi var alla överens om att det var rät att köra på med programmet.

Kvällen avslutades hemma hos Åsa och Magnus Herbst med en trevlig buffé och ett gemensamt firande av Earth Hour med släckta lampor och levande ljus.

Hans Wallmark skriver om M i centrums historia här!

Diskussionskväll 14 januari

Inför valet 2010 satsar vi i Ängelholmsmoderaterna mycket på att prata med våra väljare. Vi tycker det är viktigt att lyssna in vad människor i vår omgivning tycker och tänker. Det är så vi kan formulera svar på de frågor som människor ställer i sin vardag.

Mötet som  hölls i torsdags var ytterst välbesökt, närmare 70 personer; aktiva moderater, livskamrater, vänner och bekanta med fler valde att spendera sin kväll i Ängelholms biblioteks hörsal. Hans Wallmark (han skriver själv om det HÄR) höll ett kort inledningstal där han belyste några viktiga och tänkvärda aspekter av det kommande valarbetet.

Under kvällen serverades också lite lättare förtäring för att ytterligare öka trivselgraden och sedan var det dags för redovisning. Flera intressanta frågor och åsikter hade kommit fram och det är tydligt att vi kommer att få en intressant valrörelse där vi moderater redan nu vill lägga grunden för Ängelholms framtida utveckling.